SCB publicerar nu Sveriges BNP för andra kvartalet 2013 och det visar på en svag tillväxt på 0,1 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Jämför vi istället med första kvartalet i år ser vi en ökning på 0,6 procent. Fast då var det också en arbetsdag mer under andra kvartalet och tar man med det i beräkningen sjönk BNP med 0,1 procent mellan första och andra kvartalet i år.

Det är i första hand hushållskonsumtionen som håller upp siffrorna. Bland annat ökade boendekostnader gör att konsumtionsutgifterna bidrar med 0,9 procent till BNP-utvecklingen. Offentliga sektorn ökade också sin konsumtion med 0,5 procent. Det var staten som ökade sina konsumtionsutgifter mest med 3,0 procent.

I övrigt gick det mest neråt. Importen sjönk med 1,1 procent. Varuimporten sjönk mest medan tjänsteimporten faktiskt gick uppåt, men inte tillräckligt för att kompensera för nedgången i framförallt importen av metaller och raffinerade produkter. Det är samma visa inom produktionen där tjänsteproduktionen ökar, men där totalsiffran ändå blir negativ eftersom varuproduktionen sjunker. Här är det sågning och hyvling samt stål- och metallframställning som visar den största nedgången.

En positiv nedgång kan vi också se i rapporten. Det verkar nämligen som att arbetslösheten fortsätter vika. Antalet sysselsatta ökade med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet 2012 och antalet arbetade timmar ökade med 1,2 procent.

På det hela taget tyder BNP-siffrorna på att ekonomin fortfarande står och stampar och att uppgång på ett håll motverkas av nedgång på ett annat.